Tag: ประกันชั้น 2

ประกันชั้น 2

ประกันชั้น  2 ประหยัดจริงคุ้มครอบครบประกันชั้น  2 ประหยัดจริงคุ้มครอบครบ

สำหรับคนที่มีรถยนต์ แต่ต้องการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้  ก็สามารถเลือกซื้อประกันชั้น 2 ได้ ด้วยราคาที่ถูกลง แต่คุ้มค่าคุ้มราคา  รวมถึงความคุ้มครองความเสียหายไม่ต่างจาก ประกันรถยนต์ ชั้น 2 + สักเท่าไร แต่เราก็ยังอุ่นใจที่ซื้อประกันติดไว้  เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ประกันที่เราทำไว้ ก็ทำให้เราเบาใจเรื่องค่าใช้จ่ายลงไปได้ไม่มากก็น้อย โดยประกันชั้น2  ของเว็บรู้ใจ ก็มีให้บริการความคุ้มครองในกรณี การคุ้มครองรถยนต์สูญหาย/ถูกโจรกรรม หรือ ไฟไหม้ รวมทั้งยังคุ้มครอง การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอกสูงสุดถึง 10 ล้านบาทต่อครั้ง อีกทั้งยังครอบคลุมเรื่องค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ